Галя Карабельова

Старши учител по география и икономика
в Осмо СУ "Арсени Костенцев"

 • Име, презиме и фамилия: Галя Стойчева Карабельова
 • Дата и място на раждане: 21.03.1976г. , гр.Благоевград
 • Специалност: География
 • Специализация: География на туризма
 • Професионална квалификация: Учител по география
 • Диплома Серия:  ЮЗУ- 98, №002873/2000г.
 • Професионалноквалификационна степен- Пета-свидетелство № 12021/29.10.2010г.
 • Професионалноквалификационна степен- Четвърта- свидетелство № 17823/11.11.2019г.
 • Професионален опит: длъжност- старши учител по география и икономика от 2000г. в Осмо СУ "Арсени Костенцев" 
 • Базов учител към ЮЗУ "Неофит Рилски" гр.Благоевград
За мен image

Компютърни умения

Learn More

Социални умения и компетенции

Learn More
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2022г.

Learn More2022-11-28
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2021г.

Learn More2022-11-19
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2020г.

Learn More2022-11-28
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2019г.

Learn More2022-11-19
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2018г.

Learn More2022-11-19
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2017г.

Learn More2022-11-19
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2016г.

Learn More2022-11-19
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2015г.

Learn More2022-11-19
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2013г.

Learn More2022-11-19
 

Курсове и обучения

Преминати курсове и обучения през 2011г.

Learn More2022-11-19
 • Blagoevgrad, Bulgaria
I BUILT MY SITE FOR FREE USING